O Nas - Nasz Zespół

Andrzej Olczyk

właściciel firmy, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach i trener biznesu.

Wykształcenie: Szkoła Psychoterapii Humanistycznej INTRA (w procesie); absolwent Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; absolwent Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent Akademii Trenera Biznesu na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień; ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- stopień pierwszy; certyfikaty Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie: edukatora HIV/AIDS(upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS) konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania oraz poradniach i punktach informacyjnych), doradcy (upoważniający do prowadzenia poradnictwa w Punktach Konsultacyjno Diagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne testy HIV)

Doświadczenie zawodowe: W latach 2000 – 2019 przewodniczący zarządu Stowarzyszeniu Wolontariuszy „ Razem” w Toruniu(w ramach pracy prowadzenie terapii indywidualnej, grup wsparcia dla osób zakażonych HIV oraz ich rodzin, a także szkoleń, warsztatów i wykładów z zakresu profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS). W latach 2006 – 20011 specjalista terapii uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, W latach 2009 – 2011 prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla terapeutów w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Jacki”. Od 2017 roku prezes Fundacji Parasol. Od 2009 roku prywatna praktyka psychoterapeutyczna

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Specjalizacja: psychoterapia (indywidualna i rodzinna/par), terapia uzależnień, life coaching, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, HIV/AIDS, oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Prywatnie uwielbiam moją żonę, żeglarstwo, jazdę na motocyklu, a zimą narty i snowboard.

Kamila Olczyk

Psycholog (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), terapeuta; Pracowała jako terapeuta uzależnień/psycholog w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Współpracowała z Polską Akcją Humanitarną, ze Stowarzyszniem Partnerstwo Społeczne CISTOR, ze Stowarzyszeniem PONAD, z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pracując m.in. z osobami bezrobotnymi, z osadzonymi w zakładzie karnym, z uchodźcami, z ofiarami przemocy. Od 2006 związana ze Stowarzyszeniem RAZEM w zakresie edukacji HIV/AIDS i poradnictwa psychologicznego. Bierze udział w licznych projektach prowadząc między innymi warsztaty rozwoju osobistego, treningi interpersonalne, warsztaty profilaktyczne, a także zajmując się diagnozą psychologiczną i terapią indywidualną.

Ukończyła szkolenia z Terapii Schematów, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – stopień pierwszy; szkolenia z psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, szkolenia dotyczące uzależnienia i diagnozy neuropsychologicznej. Posiada certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie doradztwa przed- i potestowego w kierunku HIV.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama małego chłopca. Uwielbia taniec, wycisza sie przy czytaniu książek, sezonowo szlifuje jazdę na rolkach.

tel. 791 733 002

Piotr Gielec

Specjalista terapii uzależnień

Ur 24.06.1974 w Opocznie. Absolwent Pedagogiki na Umk w Toruniu, certyfikowany Specjalista terapii uzależnień, certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS) certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania oraz poradniach i punktach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień pierwszy.

Od 2000 r pracował z osobami zakazonymi wirusem HIV oraz chorymi na AIDS w Stowarzyszeniu Wolontaruszy Wobec HIV/AIDS „ Razem” w Toruniu. Prowadził grupy wsparcia dla osób zakażonych oraz ich rodzin, a także szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki HIV/AIDS  w placówkach oświatowych  i ośrodkach leczenia uzależnień.  Pracował jako terapeuta w Toruńskim ośrodku Monar-Markot, Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu oraz  Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Jacki”.  Obecnie terapeuta w  Oddziale Podwójnych Diagnoz-Szpital Mazowiecki w Garwolinie Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (ok.-10 lat) zarówno dorosłymi jak i młodzieżą, a także osobami z podwójną diagnozą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.

Obszarem jego zainteresowań jest wykorzystanie pracy z ciałem w psychoterapii oraz medytacja  wschodu i jej aspekty zdrowotne. Interesuje się także szamanizmem, kulturami indiańskimi oraz muzyką. Praktykuje medytacje  w tradycji tybetańskiej Bon oraz Tai chi.