Aktualności

2017.08.18 Warsztaty dla Państwowej Straży Pożarnej

W lipcu zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia warsztatów dotyczących procedury poekspozycyjnej dla Koordynatorów Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej. Więcej informacji znajdziecie tutaj

2017.03.23 Warsztaty dotyczące zdrowia seksualnego

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy RAZEM na zlecenie Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy poprowadziliśmy cykl warsztatów dotyczących zdrowia seksualnego. Projekt nosił nazwę „Wybieram odpowiedzialność” i był realizowany w 12 szkołach ponadpodstawowych naszego województwa. Poniżej opis tych działań w toruńskiej szkole:

2 LO w Toruniu

2017.03.23 Spotkanie z gimnazjalistami

Na zaproszenie ks. Marcina Łojko podczas Rekolekcji Wielkopostnych poprowadziliśmy zajęcia dla uczniów 3 Gimnazjum w Inowrocławiu. Zajęcia dotyczyły wyzwań z obszarów uzależnień, internetu z jakimi młodzi muszą się mierzyć. Tutaj relacja

2015.10.23 III Regionalne Dni Psychoterapii

Akademia Pozytywnych Zmian włączyła się w organizację I Regionalnych Dni Psychoterapii, które odbywały się w dniach 19-23 października br. w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Tegoroczna, trzecia już edycja Regionalnych Dni Psychoterapii organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Urząd Miasta Torunia, koncentowała się przede wszystkim na psychologicznych problemach w związku pomiędzy dwojgiem osób wspólnie ze sobą żyjących, i to niezależnie czy jest związek małżeński, partnerski czy też rodzinny.

2015.09.29 Testowanie HIV

Akademia Pozytywnych Zmian współpracując ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy RAZEM prowadzi poradnictwo przed i potestowe dla osób wykonujących anonimowe i bezpłatne testy HIV  w Punktach Konsultacyjno – Diagnostycznych. PKD te podlegają Krajowemu Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia). Zapraszamy do Toruniu we wtorki i piątki, a do Bydgoszczy w poniedziałki i środy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

2014.04.26 STOP dopalaczom

Kontynuujemy zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Andrzej Olczyk i Artur Muras spotykają się z młodzieżą i rozmawiają o ryzyku związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, ze szczególnym  uwzględnieniem dopalaczy. Do tej pory udało już nam się spotkać z uczniami większości szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu lipnowskiego, a do końca roku szkolnego chcemy wszystkie szkoły objąć naszym autorskim programem profilaktycznym.

Tam gdzie było to możliwe spotykaliśmy się także z rodzicami i radami pedagogicznymi. Dotychczas byliśmy już w gminach: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie

Dziękujemy Pani Katarzynie Marczewskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie bez pomocy której nie udałoby się zorganizować działań profilaktycznych na tak szeroką skalę.

2014.04.08 Profilaktyka w Żninie

W dniach 25 – 27 marca 2014 uczestniczyliśmy w zorganizowanej dla mieszkańców Żnina kampanii profilaktycznej pod hasłem: Narkotyki? Dziękuję – to nie dla mnie! W ciągu 3 dni prowadziliśmy zajęcia dla rodziców i uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Żnina. W ramach kampanii zorganizowano także konkurs na film profilaktyczny zrealizowany przez uczniów szkół gimnazjalnych. Pierwszą nagrodę zdobyli uczniowie III klasy Niepublicznego Gimnazjum w Bożejewicach: ZWYCIĘZKI FILM

Więcej informacji na temat tej kampanii:

Urząd Miasta Żnin

Archdiecezja Gnieźnieńska

2014.04.07 Zajęcia dla młodzieży

W roku 2012 i 2013 w całym powiecie brodnickim prowadziliśmy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zajęcia profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z używaniem dopalaczy. Realizując ten program profilaktyczny współpracowaliśmy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Brodnicy. Chcielibyśmy szczególnie podziękować Pani Zofii Ługowskiej, która koordynowała nasze działania na terenie powiatu  brodnickiego.

2013.04.21 Warsztaty dla mam

Akademia Pozytywnych Zmian włączyła się do współpracy w projekcie „Mini-Delfinek program ułatwiający godzenie życia zawodowego i rodzinnego”. Celem programu jest aktywizacja zawodowa 15 kobiet pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo. 25 i 26 marca poprowadziliśmy dla uczestniczek warsztat „Radzenie sobie ze stresem”.

2013.04.18 I Regionalne Dni Psychoterapii

Akademia Pozytywnych Zmian włączyła się w organizację I Regionalnych Dni Psychoterapii, które odbędą się w dniach 19-25 kwietnia br. w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Świadomość dotycząca tego, czym jest pomoc psychologiczna i psychoterapia, jakie są jej rodzaje, a także dostępność, pozostaje wciąż niewystarczająca. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach psychoterapeutycznych, warsztatach oraz wykładach, które przybliżą Państwu tajniki psychoterapii.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonu: 56 477 90 11 oraz 668 476 791 (w godzinach 12.00-20.00)