Aktualności

2014.04.26 STOP dopalaczom

Kontynuujemy zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Andrzej Olczyk i Artur Muras spotykają się z młodzieżą i rozmawiają o ryzyku związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, ze szczególnym  uwzględnieniem dopalaczy. Do tej pory udało już nam się spotkać z uczniami większości szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu lipnowskiego, a do końca roku szkolnego chcemy wszystkie szkoły objąć naszym autorskim programem profilaktycznym.

Tam gdzie było to możliwe spotykaliśmy się także z rodzicami i radami pedagogicznymi. Dotychczas byliśmy już w gminach: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie

Dziękujemy Pani Katarzynie Marczewskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie bez pomocy której nie udałoby się zorganizować działań profilaktycznych na tak szeroką skalę.

≪ zobacz inne aktualności