Aktualności

2014.04.07 Zajęcia dla młodzieży

W roku 2012 i 2013 w całym powiecie brodnickim prowadziliśmy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zajęcia profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z używaniem dopalaczy. Realizując ten program profilaktyczny współpracowaliśmy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Brodnicy. Chcielibyśmy szczególnie podziękować Pani Zofii Ługowskiej, która koordynowała nasze działania na terenie powiatu  brodnickiego.

≪ zobacz inne aktualności