OFERTA - Szkolenia

HIV/AIDS – wszystko co powinienem wiedzieć

Spis tematów: epidemiologia, kluczowe pojęcia i terminy, szacowanie ryzyka zakażenia, drogi zakażenia, przebieg zakażenia HIV, leczenie HAART, zachowania seksualne w kontekście ryzyka zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w stosunku do osób zakażonych, aspekty prawne zakażenia HIV.

Forma zajęć:
Wykład, blok ćwiczeń aktywizujących uczestników i porządkujących wiedzę, rzeczywistość.
Zajęcia maja charakter interaktywny w formie panelu dyskusyjnego i warsztatu. Nacisk
na poszczególne obszary tematyczne będzie modyfikowany i dostosowany w do wiedzy,
aktywności i potrzeb konkretnej grupy.

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć, lub usystematyzować swoja wiedzę z zakresu HIV/AIDS. Przydatne szczególnie dla osób zajmujących się pomaganiem, wychowaniem, nauczaniem, lub pracujących z ludźmi (pracownicy socjalni, nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi, policjanci, terapeuci, etc.)

Materiały:
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Prowadzenie:
Andrzej Olczyk – mgr socjologii, specjalista terapii uzależnień, trener biznesu, od 11 lat przewodniczący Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem”, koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego anonimowo i bezpłatne testowanie HIV, certyfikat doradcy HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia poradnictwa przed i potestowego w punktach testowania HIV), certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy HIV/AIDS), certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach –
stopień pierwszy. W 2007 roku laureat nagrody Czerwonej Kokardki przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w pracę nad poprawą jakości życia osób zakażonych HIV.

Czas trwania: 8 h

Termin: Do uzgodnienia

Koszt: 150 zł

Po zebraniu się grupy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym przez organizatora czasie i miejscu na terenie całej Polski. Koszt warsztatu w takim wypadku ustalany jest indywidualnie w zależności od czasu trwania i zakresu tematycznego.