OFERTA - Szkolenia

Emocje – mój wróg czy najlepszy przyjaciel ?

Cel: Wzrost indywidualnych kompetencji emocjonalnych (większa wiedza na temat emocji i konstruktywnych sposobów ich rozładowywania; zwiększenie umiejętności wykorzystywania emocji jako swoich sprzymierzeńców w osiąganiu celów).

Spis tematów: rola emocji, podział i charakterystyka poszczególnych grup emocji, autodiagnoza, złość jako źródło siły, działanie w stresie, praca nad własnymi kompetencjami emocjonalnymi.

Forma zajęć: Wykład, blok ćwiczeń aktywizujących uczestników i porządkujących wiedzę, gry, praca grupowa i indywidualna. Zajęcia maja charakter interaktywny w formie panelu dyskusyjnego i warsztatu. Nacisk na poszczególne obszary tematyczne będzie modyfikowany i dostosowany do wiedzy, aktywności i potrzeb konkretnej grupy.

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje emocjonalne, lub usystematyzować swoja wiedzę na ten temat.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Prowadzenie:                                                                                                                                                                                                            Andrzej Olczyk – mgr socjologii, specjalista terapii uzależnień, trener biznesu, od 11 lat przewodniczący Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem”, koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego anonimowo i bezpłatne testowanie HIV, certyfikat doradcy HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia poradnictwa przed i potestowego w punktach testowania HIV), certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy HIV/AIDS), certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień pierwszy. W 2007 roku laureat nagrody Czerwonej Kokardki przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w pracę nad poprawą jakości życia osób zakażonych HIV.

Czas trwania: 8 h

Termin: Do uzgodnienia

Koszt: 150 zł/osobę

Po zebraniu się grupy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym przez organizatora czasie i miejscu na terenie całej Polski. Koszt warsztatu w takim wypadku ustalany jest indywidualnie w zależności od czasu trwania i zakresu tematycznego.