OFERTA - Szkolenia

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy

Cel: Nabycie w podstawowym zakresie umiejętności praktycznego wykorzystania metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w swojej pracy zawodowej.

Spis tematów: filozofia centralna, rodzaje relacji terapeutycznych, struktura sesji, formułowanie celu, tworzenie wizji preferowanej przyszłości, dzień po cudzie, poszukiwanie wyjątków, skalowanie, inne możliwe do zastosowania techniki terapeutyczne.

Forma zajęć: Wykład, blok ćwiczeń aktywizujących uczestników i porządkujących wiedzę, gry, praca grupowa i indywidualna. Zajęcia maja charakter interaktywny w formie warsztatowej. Nacisk na poszczególne obszary tematyczne będzie modyfikowany i dostosowany do wiedzy, aktywności i potrzeb konkretnej grupy.

Warunki uczestnictwa: Szkolenie skierowane jest do absolwentów lub studentów kierunków humanistycznych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się szeroko rozumianym pomaganiem ludziom (psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi).

Materiały:
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Prowadzenie:
Andrzej Olczyk – mgr socjologii, psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień, ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień pierwszy, trener biznesu. W 2007 roku laureat nagrody Czerwonej Kokardki przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w pracę nad poprawą jakości życia osób zakażonych HIV.

Milena Frączek – psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia
Nauki psychoterapii zdobywała i jest certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej w Warszawie. Praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od siedmiu lat pracuje w Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień prowadząc terapię indywidualną i rodzinną.

Czas trwania: 20 h (dwa dni szkoleniowe)

Termin: 23-24 czerwiec 2012

Koszt: 350 zł/osobę

Szkolenie w Toruniu będzie poprowadzone jeżeli zbierze się grupa minimum 8 osób. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym przez organizatora czasie i miejscu na terenie całej Polski. Koszt warsztatu w takim wypadku ustalany jest indywidualnie w zależności od czasu trwania i zakresu tematycznego.